andsports.com > Rem

Rem

El rem és un esport nàutic consistent en la propulsió d'una embarcació que es desplaça utilitzant com a palanca rems que es recolzen sempre en un bot.
Per més informació, vegi's la pàgina sobre Rem en Viquipèdia