andsports.com > Pilota basca

Pilota basca

La pilota basca és un joc de pilota d'estil indirecte, ço és, en què dos o més contrincants competeixen llançant una pilota, amb la mà nua o amb una eina, contra una paret d'un frontó....
Per més informació, vegi's la pàgina sobre Pilota basca en Viquipèdia