andsports.com > Boxa

Boxa

La boxa és un esport individual de combat entre dos contendents de la mateixa categoria de pes, basat en la utilització reglamentària dels punys, i consistent a colpejar el contrari sense ser...
Per més informació, vegi's la pàgina sobre Boxa en Viquipèdia