andsports.com > Gotcha

Gotcha

Espanyol : El paintball (en inglés ‘bola de pintura’) es un deporte en el que los participantes usan pistolas de aire comprimido llamadas marcadoras (markers) para disparar pequeñas bolas con...
Per més informació, vegi's la pàgina sobre Gotcha en Viquipèdia