andsports.com > Parapent

Parapent

Un parapent és una aeronau feta unicament de corda i tela i no disposa de cap estructura rígida apart de la cadira del pilot. És similar a un paracaigudes però amb la diferència fonamental de...
Per més informació, vegi's la pàgina sobre Parapent en Viquipèdia