andsports.com > Agarre

Agarre

Espanyol: El Agarre se refiere a coger, atrapar y controlar a un adversario con el objetivo de no dañarlo.
Per més informació, vegi's la pàgina sobre Agarre en Viquipèdia